+420 608 844 402       info@companysports.cz

Soutěž o cvičení zdarma!



VYHRAJ sportovní kurz dle vlastního výběru! 


Pro zařazení do soutěže "lajkni" naši FACEBOOKOVOU STRÁNKU, napiš komentář do příspěvku, co pro tebe sport znamená a nezapomeň přidat kód kurzu, který chceš vyhrát. Kód nalezneš v sekci KURZY.

Vyhrávají 3 soutěžící s nejoriginálnějším komentářem. Nezapomeň soutěž sdílet se svými přáteli, aby mohli vyhrát také. Soutěžit můžete do pátku 30.09.2016 a výherce vyhlásíme v sobotu 01.10.2016. 


Obecná pravidla soutěže:

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky.

Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže. 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky.

Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce Company Sports CR.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, nebo prostřednictvím soukromé zprávy.

Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely majitele stránky Company Sports, ne sociální stránky Facebook.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži.

Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže.



« Aktuality
To Top