+420 608 844 047       info@companysports.cz

Adventure Weekend in Slovenia

dostupné do 20.07.2017

Event detail

KÓD: EV0021
Začátek: 03.08.2017
Konec: 06.08.2017
UZÁVĚRKA: 20.07.2017
SPORT: Rafting
ÚČAST: min 2 / max 10
Místo:  Camp close to Bovec
V CENĚ ZAHRNUTO: camp, instructors, full equipment, river permissions, 1x BBQ
V CENĚ NEZAHRNUTO: own transport, self-catering, insurance, rental tent (300,-Kc/person)
Přihlásit se CENA: 5490 CZK

Popis:

Czech

Není příliš mnoho míst v Evropě, které mohou nabídnout tolik možností outdoorového sportovního vyžití, jako právě okolí Bovce v Julských Alpách. Návštěvníci si mohou najít zábavu kdekoliv: na zemi, ve vzduchu, ale i ve vodě.

Za jednu z nejkrásnějších řek Evropy se považuje Soča, která je pověstná svojí průzračnou smaragdovou vodou a je vyhledávána vodáky z celého světa. Právě na ní se uskuteční rafting na menších trojčlenných člunech, které zajistí nejen lepší obratnost, adrenalin, ale i možnost navštívit úseky, které jsou velkým člunům neprůjezdné. Další aktivitou bude canyoning na některé z přilehlých řek, který Vám dodá další dimenzi vodního dobrodružství. Spočívá v procházení koryt horských říček, potoků a úzkých soutěsek shora dolů. Kombinuje skákání do tůní, plavání v nich a sjíždění přírodních tobogánů a skluzavek. Neméně zajímavou aktivitou bude určitě lezení, které spojí nejen pobyt na zemi, ale částečně i ve vzduchu. Jako alternativa lezení je připravena horská turistika do krásné okolní vápencové přírody.

Program bude rozdělený do třech částí, přičemž bude možnost si vyzkoušet každou z aktivit a odnést si tak neuvěřitelné množství zážitků. Nápomocni Vám budou zkušení instruktoři, kteří Vás provedou základy těchto sportů a budou dohlížet na Vaši bezpečnost. Ubytování je zajištěno v kempu ve stanech, přičemž je zde možno za poplatek využít pronájem místního stanu, anebo si přivézt vlastní. Máte-li své stany, spacáky, lezečky a přilby, určitě si je vezměte s sebou, zabezpečí Vám potřebné pohodlí. Poslední den výletu se projdeme malebným městečkem Bovec, kde se také občerstvíme před zpáteční cestou.


English

There are not many regions in Europe beside the vicinity of Bovec in Julian Alps that can offer such a wide variety of outdoor sport activities. Entertainment and sport activities this region offers make use of the ground, water, and air.

Soca is considered one of the most beautiful European rivers because of its clear emerald-green water, which is sought out by water sports enthusiasts around the world. Soca is, for obvious reasons, the location we chose for our rafting adventure. We will be using smaller rafts for up to three people, which are more agile. This type of raft is ideal for a more adrenaline-filled experience as it is able to enter parts of the stream inaccessible by bigger boat. Another activity we have prepared for you is canyoning on one of the near rivers, which will add a new dimension to our water adventure. Canyoning lets you explore the basins of mountain streams, rivers and narrow gorges by sliding from the top to the valley at the bottom. It involves jumping into the river basins and sliding through naturally formed chute-like gorges with numerous drops. Similarly entertaining is rock climbing, a sport which lets you explore new heights of both nature and your own physical limits. An alternative activity to the climbing could be a hike amidst beautiful scenery with the natural limestone rock formations of this area. 

We have divided our program into three parts and you will be able to try out every activity. We promise you an unbelievable amount of new experiences and great memories. Our experienced guides will brief you on the basic techniques of these sport activities and ensure your safety. We will be staying in a camp with the possibility of renting a tent or bringing and using your own. If you own a tent, sleeping bag, pair of climbing shoes or helmet, do not hesitate to take them with you. You will be spending a lot of time in them. The last day will include a trip to the small picturesque town, Bovec, and well-earned refreshments before our trip home.

Vezměte své známé:

Můžete si vzít s sebou jednu nebo více osob. Cena se vztahuje na osobu.
To Top